Question
Cập nhật vào
26 Thg 11 2022

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Ý
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Ý

le azioni poliziesche che avevano clamorosamente scoperto l’esistenza di logge massoniche avevano lasciato il tempo che avevano trovato. có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này le azioni poliziesche che avevano clamorosamente scoperto l’esistenza di logge massoniche avevano lasciato il tempo che avevano trovato. có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question