Question
Cập nhật vào
27 Thg 11 2022

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? Tôi đi lấy băng gạc cho em A. Sau đó tôi đã dán nó trên tay của em A.
::::::
Câu này có đúng không ạ?

私はAさん(em)のために、絆創膏(ばんそうこう)を取りに行きました🏃‍♀️🩹。
そして、Aさんの手に絆創膏をはりました。🩹✋
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? Tôi đi lấy băng gạc cho em A. Sau đó tôi đã dán nó trên tay của em A. 
::::::
Câu này có đúng không ạ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question