Question
Cập nhật vào
27 Thg 11 2022

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Ý

Ciao Sara, come stai?
Ciao Roberto, sto benissimo, grazie!
Lo vedo, ci sono novità?
Sì! Finalmente ho trovato un lavoro!

che significa "lo vedo"?
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Ciao Sara, come stai?
Ciao Roberto, sto benissimo, grazie!
Lo vedo, ci sono novità?
Sì! Finalmente ho trovato un lavoro! 

che significa "lo vedo"? có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question