Question
Cập nhật vào
27 Thg 11 2022

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Ý

Si dice “del cioccolato” o “dei cioccolati” ? Che differenza tra queste due espressioni?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Si dice “del cioccolato” o “dei cioccolati” ? Che differenza tra queste due espressioni?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question