Question
Cập nhật vào
27 Thg 11 2022

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Ý

Đâu là sự khác biệt giữa largo ampio ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Ý
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa largo  và ampio  ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question