Question
Cập nhật vào
27 Thg 11 2022

  • Tiếng Đức
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Ý

Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? i always wanted to tell you that I love you

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Đức
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Ý như thế nào? i always wanted to tell you that I love you
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question