Question
Cập nhật vào
27 Thg 11 2022

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

내가 미쳤나
체하겠다

の意味を教えて下さい

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc Tương đối thành thạo

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Hàn Quốc Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
내가 미쳤나
체하겠다

 の意味を教えて下さい
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question