Question
Cập nhật vào
27 Thg 11 2022

 • Tiếng Ý
 • Tiếng Hy Lạp
Câu hỏi về Tiếng Hy Lạp

Nói câu này trong Tiếng Hy Lạp như thế nào? πρώτους cosa vuol dire e quando si usa?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Hy Lạp
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Ý

 • Tiếng Hy Lạp
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Ý

 • Tiếng Hy Lạp
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Ý

 • Tiếng Hy Lạp
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Ý

 • Tiếng Hy Lạp
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Ý

 • Tiếng Hy Lạp
 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Ý

 • Tiếng Hy Lạp
 • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hy Lạp như thế nào? πρώτους cosa vuol dire e quando si usa?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question