Question
Cập nhật vào
27 Thg 11 2022

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
Câu hỏi về Tiếng Việt

bờ lóc rồi Á. Mà vẫn hiện. Méo biết sao có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này bờ lóc rồi Á. Mà vẫn hiện. Méo biết sao có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question