Question
Cập nhật vào
27 Thg 11 2022

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Ý

Đâu là sự khác biệt giữa ciao salve ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa ciao và salve ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question