Question
Cập nhật vào
27 Thg 11 2022

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
Câu hỏi về Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

Nói câu này trong Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin) như thế nào? What is the most common way to say “hello” or “hi”?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin) như thế nào? What is the most common way to say “hello” or “hi”?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question