Question
Cập nhật vào
27 Thg 11 2022

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 学校の受験や就職などの「面接」はphỏng vấnですか?それともvấn đápですか?thi vấn đápやkiếm tra văn đápのほうがいいですか?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 学校の受験や就職などの「面接」はphỏng vấnですか?それともvấn đápですか?thi vấn đápやkiếm tra văn đápのほうがいいですか?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question