Question
Cập nhật vào
27 Thg 11 2022

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Ý
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Does this conversation sound natural?
----
"Doctor, I have a headache that won't go away and I'm coughing a lot"
"How long have you been experiencing these symptoms?"
"Around two weeks"

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Does this conversation sound natural?
----
"Doctor, I have a headache that won't go away and I'm coughing a lot"
"How long have you been experiencing these symptoms?"
"Around two weeks"
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question