Question
Cập nhật vào
27 Thg 11 2022

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? In this sense, the fact that Yeong-hye enjoyed eating and cooking meat dishes for her husband indicates that she has gone through what Butler calls subjection.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? In this sense, the fact that Yeong-hye enjoyed eating and cooking meat dishes for her husband indicates that she has gone through what Butler calls subjection.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question