Question
Cập nhật vào
27 Thg 11 2022

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

phát ngán có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này phát ngán  có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question