Question
Cập nhật vào
1 Thg 12 2022

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Ba Lan
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

"Can I be your yeoboseyo without the seyo?"
Is this a cheesy pick up line to a Korean?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
"Can I be your yeoboseyo without the seyo?"
Is this a cheesy pick up line to a Korean?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question