Question
Cập nhật vào
4 Thg 12 2022

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Nga
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? "꼰대" (is that a slang word? how often do people use it in day-to-day life?)

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Filipino

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Hàn Quốc như thế nào? "꼰대" (is that a slang word? how often do people use it in day-to-day life?)
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question