Question
Cập nhật vào
5 Thg 12 2022

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Việt

should one learn northern, southern, or central vietnamese.
one of books i currently have teaches northern Vietnamese. i heard its better to learn northern because it's more prominenet. What do you think?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
should one learn northern, southern, or central vietnamese.
one of books i currently have teaches northern Vietnamese. i heard its better to learn northern because it's more prominenet. What do you think?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question