Question
Cập nhật vào
5 Thg 12 2022

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Việt

what does chuồi mean?
when I tried to say chuối I guess I said chuồi (or maybe different tone) instead of it and seller started to laugh, does it mean something inappropriate?
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này what does chuồi mean?
when I tried to say chuối I guess I said chuồi (or maybe different tone) instead of it and seller started to laugh, does it mean something inappropriate?  có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question