Question
Cập nhật vào
5 Thg 12 2022

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? みなさんのご健闘をお祈りします

これからベトナムに行く1、2年生(年下)に向けて書きたいです
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? みなさんのご健闘をお祈りします
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question