Question
Cập nhật vào
5 Thg 12 2022

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? Привет как дела

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Galician
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Tây Ban Nha(Spain) như thế nào? Привет как дела
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question