Question
Cập nhật vào
6 Thg 12 2022

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Thái

fi-fong and fuan, what is the difference between them? có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
Tài khoản đã bị xoá

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Thái

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Thái

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Thái
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này fi-fong and fuan, what is the difference between them? có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question