Question
Cập nhật vào
6 Thg 12 2022

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Ba Lan
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Trung (Taiwan)
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

Me preguntaba si estas 2 expresiones son correctas o es una de ellas más común?


Uno de mis mayores sueños es....

Uno de mis sueños más grandes es...

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Me preguntaba si estas 2 expresiones son correctas o es una de ellas más común?


Uno de mis mayores sueños es....

Uno de mis sueños más grandes es...
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question