Question
Cập nhật vào
7 Thg 12 2022

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

ngày nghỉ
kỳ nghỉ
nghỉ ngoi


có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này  ngày nghỉ
 kỳ nghỉ
nghỉ  ngoi


 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question