Question
Cập nhật vào
7 Thg 12 2022

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? 在上海,很多道路的名称是由中国各个城市的名字来命名的。上海では、多くの通りが中国の都市の名前にちなんで名付けられています。正しいですか?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? 在上海,很多道路的名称是由中国各个城市的名字来命名的。上海では、多くの通りが中国の都市の名前にちなんで名付けられています。正しいですか?
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question