Question
Cập nhật vào
7 Thg 12 2022

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

[Quyết liệt] có nghĩa là gì ạ? Các bạn lấy 1 ví dụ với [Quyết liệt] giúp mình dễ hiểu đươc không ạ?
(VD: Sinh hoạt ở thành phố ngày càng căng thẳng, mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt.)

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Việt
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
[Quyết liệt] có nghĩa là gì ạ? Các bạn lấy 1 ví dụ với [Quyết liệt] giúp mình dễ hiểu đươc không ạ?
(VD: Sinh hoạt ở thành phố ngày càng căng thẳng, mức độ cạnh tranh ngày càng quyết liệt.)
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question