Question
Cập nhật vào
7 Thg 12 2022

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Việt
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

Đâu là sự khác biệt giữa diễn ra kéo dài ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa diễn ra và kéo dài ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question