Question
Cập nhật vào
7 Thg 12 2022

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Ý

Ciao potresti dirmi verbo “salire” e “scendere” quando si usa il ausiliare avere e quando si usa essere?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Ý

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Ý
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Ciao potresti dirmi verbo “salire” e “scendere” quando si usa il ausiliare avere e quando si usa essere?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question