Question
Cập nhật vào
7 Thg 12 2022

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

「これは日本語の勉強に役に立ちます」

自然ですか

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
「これは日本語の勉強に役に立ちます」

自然ですか
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question