Question
Cập nhật vào
8 Thg 12 2022

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Nhật

可能性が高いから低い:らしい>ようだ/そうだ>みたい
このように理解して出来ますか

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
可能性が高いから低い:らしい>ようだ/そうだ>みたい
このように理解して出来ますか
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question