Question
Cập nhật vào
8 Thg 12 2022

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Filipino
  • Tiếng Thái
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Việt

ngày tui ăn 3 cử thoy chứ hong ăn 4 tuỳ bữa hoi có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này ngày tui ăn 3 cử thoy chứ hong ăn 4 tuỳ bữa hoi có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question