Question
Cập nhật vào
8 Thg 12 2022

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Trung Quốc

Tôi muốn đi sang Trung Quốc làm việc
Là một người vừa học xong cấp 3, sang đó tôi có thể làm gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Đất nước hoặc vùng Trung Quốc

  • Đất nước hoặc vùng Trung Quốc

  • Đất nước hoặc vùng Trung Quốc

  • Đất nước hoặc vùng Trung Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Tôi muốn đi sang Trung Quốc làm việc
Là một người vừa học xong cấp 3, sang đó tôi có thể làm gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question