Question
Cập nhật vào
8 Thg 12 2022

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha (Mexico)
Câu hỏi về Tiếng Việt

下記の文でý はどういう意味ですか?

Cái đó là cái gì đây ?
- cái này là quà sinh nhật em tặng mẹ ý mà.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
下記の文でý はどういう意味ですか?

Cái đó là cái gì đây ?
- cái này là quà sinh nhật em tặng mẹ ý mà.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question