Question
Cập nhật vào
8 Thg 12 2022

 • Tiếng Đức Tương đối thành thạo
 • Tiếng Thái
 • Tiếng Hà Lan
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Do you know some "cognates" between Thai and Vietnamese (probably only words of Chinese origin)

These are the ones I've found:

1. saddle | T: อาน aan | V: yên
2. charcoal | T: ถ่าน thaan | V: than
3. to change; to become different | T: เปลี่ยน bplìian | V: biến
4. to ride | T: ขี่ kìi | V: cưỡi (ride a horse)
5. money | T: เงิน ngən | V: ngân (compounds)
6. ink | T: หมึก mʉ̀k | V: mực
7. guest, customer | T: แขก kɛ̀ɛk | V: khách
8. shop, store | T: ห้าง hâang | V: hàng
9. horse | T: ม้า máa | V: mã (compounds)
10. 10.000 | T: หมื่น mʉ̀ʉn | V: vạn
11. waist | T: เอว eeo | V: eo
12. to dye | ย้อม yɔ́ɔm | V: nhuộm
13. playing cards | T: ไพ่ pâi | V: bài
14. friend, companion | T: เพื่อน pʉ̂ʉan | V: bạn
15. to lose; to fail | พ่าย pâai | V: bại
16. to peel | T: ปอก bpɔ̀ɔk | V: bóc
17. way | ทาง taang | V: đường
18. to add on/to | T: แถม tɛ̌ɛm | V: thêm
19. to point; to show | T: ชี้ chíi | V: chỉ
20. price | T: ค่า kâa | V: giá
21. pliers | T: คีม kiim | V: kìm
22. narrow | T: แคบ kɛ̂ɛp | V: hẹp

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Đức Tương đối thành thạo

 • Tiếng Đức Tương đối thành thạo

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Đức Tương đối thành thạo

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Đức Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Do you know some "cognates" between Thai and Vietnamese (probably only words of Chinese origin)

These are the ones I've found:

1. saddle | T: อาน aan | V: yên
2. charcoal | T: ถ่าน thaan | V: than
3. to change; to become different | T: เปลี่ยน bplìian | V: biến
4. to ride | T: ขี่ kìi | V: cưỡi (ride a horse)
5. money | T: เงิน ngən | V: ngân (compounds) 
6. ink | T: หมึก mʉ̀k | V: mực
7. guest, customer | T: แขก kɛ̀ɛk | V: khách
8. shop, store | T: ห้าง hâang | V: hàng
9. horse | T: ม้า máa | V: mã (compounds) 
10. 10.000 | T: หมื่น mʉ̀ʉn | V: vạn 
11. waist | T: เอว eeo | V: eo 
12. to dye | ย้อม yɔ́ɔm | V: nhuộm 
13. playing cards | T: ไพ่ pâi | V: bài 
14. friend, companion | T: เพื่อน pʉ̂ʉan | V: bạn
15. to lose; to fail | พ่าย pâai | V: bại 
16. to peel | T: ปอก bpɔ̀ɔk | V: bóc 
17. way | ทาง taang | V: đường 
18. to add on/to | T: แถม tɛ̌ɛm | V: thêm 
19. to point; to show | T: ชี้ chíi | V: chỉ 
20. price | T: ค่า kâa | V: giá 
21. pliers | T: คีม kiim | V: kìm
22. narrow | T: แคบ kɛ̂ɛp | V: hẹp
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question