Question
Cập nhật vào
8 Thg 12 2022

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Đức

Đâu là sự khác biệt giữa sich anstecken übertragen ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Đức

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Colombia)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa sich anstecken  và übertragen ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question