Question
Cập nhật vào
8 Thg 12 2022

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Đâu là sự khác biệt giữa 서수thứ tự 기수Một, hai, ba~ ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 서수thứ tự và 기수Một, hai, ba~ ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question