Question
Cập nhật vào
8 Thg 12 2022

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
 • Tiếng Nhật Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? regular uma guitarra

to change a guitar's strings and get it ready to a professional recording session
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? regular uma guitarra
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question