Question
Cập nhật vào
8 Thg 12 2022

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Hàn Quốc

지난 전쟁의 여파가 낫지 않은 나라는 작은 도발에도 경기를 할 지경이니 오판의 가능성도 있다. có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Hàn Quốc

  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này 지난 전쟁의 여파가 낫지 않은 나라는 작은 도발에도 경기를 할 지경이니 오판의 가능성도 있다. có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question