Question
Cập nhật vào
8 Thg 12 2022

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Đâu là sự khác biệt giữa Le train est arrivé avec deux heures de retard. Le train est arrivé d'une demi-heure de retard. ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa Le train est arrivé avec deux heures de retard. và Le train est arrivé d'une demi-heure de retard. ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question