Question
Cập nhật vào
8 Thg 12 2022

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Hàn Quốc
Câu hỏi về Tiếng Việt

nhân dụng có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này nhân dụng có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question