Question
Cập nhật vào
8 Thg 12 2022

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Đâu là sự khác biệt giữa どれ「を」買ったらいいですか。 どれ「が」買ったらいいですか。 Which is more natural and grammatically correct to mean “Which one should I buy?” or these particles? ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng A-rập

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa どれ「を」買ったらいいですか。 và どれ「が」買ったらいいですか。 và Which is more natural and grammatically correct to mean “Which one should I buy?” or these particles? ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question