Question
Cập nhật vào
9 Thg 12 2022

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Mã Lai
Câu hỏi về Tiếng Mã Lai

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với "pun" and "juga". I seem to always mess these 2 up.

Can you show me maybe 2 sentences using "pun", and 2 using "juga".

Greatly appreciated!
Informal if possible please. Thank you :)

. Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Mã Lai

 • Tiếng Mã Lai
gift box
Gửi quà tặng

 • Tiếng Mã Lai
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo
gift box
Gửi quà tặng

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Mã Lai

 • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với "pun" and "juga". I seem to always mess these 2 up.

Can you show me maybe 2 sentences using "pun", and 2 using "juga".

Greatly appreciated!
Informal if possible please. Thank you :)

.
Các câu hỏi được gợi ý
Previous question/ Next question