Question
Cập nhật vào
Tài khoản đã bị xoá
17 Thg 12 2015

Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với on December, in December . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Actually, I'm not sure what's the difference between "on December" and "in December". Maybe "in" refers specific time?
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với on December,  in December.
Các câu hỏi liên quan
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question