Question
Cập nhật vào
24 Tháng một

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
 • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Anh làm cái gì thế này?

có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Anh làm cái gì thế này?

 có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question