Question
Cập nhật vào
24 Tháng một

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

cái gì thế này?

cái gì thế kia?
は同じですか?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
cái gì thế này?
と
cái gì thế kia?
は同じですか?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question