Question
Cập nhật vào
24 Tháng một

 • Tiếng Nga
 • Tiếng U-crai-na
Câu hỏi về Tiếng Nga

Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? Hi there

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Đức
 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Đức
 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Đức
 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? Hi there
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question