Question
Cập nhật vào
24 Tháng một

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Đâu là sự khác biệt giữa go take ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

There was an example sentence in which "take" was used to mean "go" in Japanese.
Does "take" also have a meaning of "go"?
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa go và take ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question