Question
Cập nhật vào
24 Tháng một

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nga
Câu hỏi về Tiếng Nga

Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? He is a sharp guy

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? He is a sharp guy
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question