Question
Cập nhật vào
24 Tháng một

  • Tiếng Nga
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Đâu là sự khác biệt giữa wait for next Monday wait for the next Monday ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Anh (Anh)

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Anh (Anh)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa wait for next Monday và wait for the next Monday ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question