Question
Cập nhật vào
24 Tháng một

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 今日、雪が降りました。☃️

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 今日、雪が降りました。☃️
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question